Booth-units zijn speciaal ontworpen om medewerkers maximaal te beschermen bij het werken met poedervormige stoffen of vloeistoffen, over een ruim emissiebereik. Een laminaire neerwaartse luchtstroming van ca. 0,45 m/s zorgt voor schone lucht in de ademhalingszone van de medewerker. Downflow booths geleiden stof en dampen en zuigen ze af in de volledige werkruimte. De booth-units van DENIOS zorgen ervoor dat de operator in veilige omstandigheden zijn werk kan uitvoeren (bv. bereiden, bemonsteren, vullen). - Downflow recirculatie containment-booths - Downflow single-pass containment-booths - Horizontale laminaire luchtstroom-booths / Crossflow booths - High Containment bench-units Hoge frequentie luchtverversing In een DENIOS laminair downflow booth-unit wordt de lucht zo’n 750 keer per uur gewisseld zonder dat er sprake is van tocht of hinderlijke luchtstroming. Het systeem functioneert het energiezuinigst bij toepassing van het recirculatiesysteem. Er vindt dan geen afvoer naar de atmosfeer plaats. Dit is niet toegestaan bij bijvoorbeeld het werken met brandgevaarlijke vloeistoffen. Dan wordt het single-pass-systeem toegepast, waarbij de afgezogen lucht wordt gefilterd en afgevoerd op de atmosfeer. Recirculatiesysteem Vanuit de achterwand afgezogen lucht wordt in drie fasen gefilterd tot een filterintegriteit « 0,001%. De gefilterde lucht wordt voor 90% via het plafondplenum als laminaire neerwaartse luchtstroom teruggebracht in de werkruimte, de overige 10% gaat terug naar de omliggende ruimte. Zo ontstaat er een lichte onderdruk in de booth. Daardoor wordt ca. 10% lucht op een laag niveau aan de voorkant van de booth aangezogen, wat voor de nodige bescherming van de omliggende ruimte zorgt. Single-pass-systeem De vanuit de achterwand afgezogen lucht passeert een meerfasefiltersysteem en wordt volledig afgevoerd op de buitenlucht. Het systeem is voorzien van een meerfase-gefilterd luchttoevoersysteem. 90% van het totale volume wordt door dit systeem via het plafondplenum als laminaire neerwaartse luchtstroom in de werkruimte gebracht. Zo ontstaat er een lichte onderdruk in de booth, waardoor de overige 10%, zoals bij het recirculatiesysteem, op vloerniveau aan de voorzijde van de booth wordt aangezogen, ter bescherming van de omliggende ruimte. Veiligheid Zowel het recirculatie- als het single-pass-systeem van DENIOS zijn voorzien van de nodige visuele controlemiddelen en automatische bewakingssystemen voor de laminaire luchtstroom, de filterfunctionaliteit, drukverschillen etc., en zijn d.m.v. interlocks gekoppeld voor optimale veiligheid. Voor doormelding aan centrale beheerssystemen zijn potentiaalvrije contacten leverbaar. Optioneel kunnen de booths volgens ATEX zone 1 of 2 worden uitgevoerd. Onderhoud en service Filters, motoren en verlichting zijn eenvoudig en veilig van binnenuit toegankelijk voor onderhoud en service, die DENIOS uiteraard geheel voor u kan verzorgen. Neem contact op voor meer informatie en een advies op maat.