Waar met brandbare poeders wordt gewerkt of waar in gesloten ruimten (bijvoorbeeld in afzuigapparatuur) veel stof vrijkomt bestaat het gevaar van een stofexplosie. Volgens een TNO rapport doet zich in Nederland gemiddeld één keer per week een stofexplosie voor. Een stofexplosie kan onder bepaalde omstandigheden de kracht hebben van een detonatie met alle vervelende gevolgen. Enkele voorbeelden van bedrijven waar stofexplosies zich in het verleden hebben voorgedaan zijn: o Graanoverslagbedrijven o Zuivelfabrieken o Mengvoederbedrijven o Papierverwerkingsbedrijven o Kunststofverwerkende bedrijven Een stofexplosie kan ontstaan als de ruimte waarin de fijne stofdeeltjes zich bevinden op een bepaalde plek zo heet wordt dat deze deeltjes gaan ontbranden. Dit kan bijvoorbeeld door een vlam, die de constructie waarin de stofdeeltjes zich bevinden, verhit. Ook een vastgelopen lager van een machine kan de oorzaak zijn. Het meest bekend is een elektrische ontlading in de ruimte zelf ten gevolge van statische elektriciteit. Het is daarom belangrijk om tijdig de aanwezigheid van stofdeeltjes te detecteren om hiermee de kans op een stofexplosie te voorkomen. Met de Durag D-FW240 stofmonitor kan continu de concentratie aan eventueel aanwezige stofdeeltjes bepaald worden. Daar deze filter monitor vanaf nu ook ATEX gecertificeerd is, kan die ook geplaatst worden in stofexplosie gevoelige silo’s, molens, drogers, cyclonen, stoffilters en transportsystemen.