De volledig automatische reinigende Clean-Flow magneet verwijdert die ijzerdeeltjes uit melkpoeder. Dit nieuwe type magneet voor discontinue productieprocessen kan automatisch gereinigd worden en is dus geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Bovendien kan de magneet geleverd worden in combinatie met een metaaldetector, zodat het product gecontroleerd wordt vlak voor het laden c.q. verpakken en er geen enkel metaaldeeltje achterblijft.. Materialen die kleverig en onregelmatig van vorm zijn, zoals bijvoorbeeld melkpoeder, vormen een brug over de magneetstaven (deze zijn in verspringende vorm boven elkaar gemonteerd). De roterende beweging van de clean-flow magneet voorkomt deze brugvorming. Het systeem is geschikt voor 40 m3 per uur en is uiteraard volledige sanitair uitgevoerd..