Purified Metal Company (PMC) is begonnen met de bouw van haar circulaire staalfabriek in Delfzijl. De fabriek gaat op jaarbasis tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot verwerken tot nieuwe grondstof. Het reinigen van asbesthoudende staalproducten is vaak duur of technisch onmogelijk, maar PMC brengt daar verandering in. Haar circulaire proces zet gevaarlijk afval om in hoogwaardige grondstoffen. Tijdens het proces wordt de asbestvezel vernietigd en vormt het geen gevaar meer voor mens en milieu. Alle andere vervuilingen worden afgevangen en onschadelijk gemaakt. Wat overblijft is gereinigd staalschroot, een prachtige grondstof voor de staalindustrie. Het asbest, dat is omgezet naar een zand- en glasachtig product, kan worden gebruikt als funderingsmateriaal in de bouw. PMC lost met deze nieuwe fabriek een afvalprobleem op en vermindert de CO2-uitstoot met 50% bij fabrieken die staal produceren uit de blokken van PMC ten opzichte van fabrieken die het uit ijzererts maken. De nieuwe recyclingfabriek levert circa 68 directe arbeidsplaatsen op en PMC verwacht dat de fabriek in juli 2020 operationeel is.