Centre Terre et Pierre is een toonaangevend onderzoekscentrum en ontwikkelt continu nieuwe recyclagetechnieken voor haar klanten. Via deze technieken willen hun klanten afval een tweede leven als grondstof geven. Centre Terre et Pierre is gespeialiseerd in drie domeinen: verwerking van mineralen, recyclage en onderzoek naar nieuwe materialen. Om nieuwe recyclageprocessen te ontwikkelen bezit CTP over een waaier aan installaties en state-of-the art machinepark. Hiervoor werd geïnvesteerd in drie nieuwe installaties van Bulk .id, die zeer flexiblel kunnen worden ingezet, namelijk een TrennSo windsifter en luchttafel, een Spaleck Flip Flow zeef en een Steinert magneettrommel. De TrennSo Technik installatie bestaat uit 2 delen:1.Windsifter opstelling die gebruikt wordt om zwaar van licht te scheiden. Het materiaal valt bovenaan in een soort zig-zag kanaal. Onderaan wordt lucht ingeblazen en bovenaan afgezogen waarbij de lichtere delen boven afgevoerd worden en de zwaardere delen onderaan uit de windsifter vallen. De hogere efficiëntie wordt door TrennSo bereikt door meerdere materiaal omwentelingen en een constante luchtsnelheid over het volledige kanaal. Een belangrijke eis van CTP was dat de machines ook voor andere toepassingen inzetbaar zijn. Dit werd bewerkstelligd door de sectie van de windsifter flexibel te maken. 2.Luchttafel werkt op het principe van fluidisatie. Lucht wordt door een geperforeerde plaat geblazen. Licht materiaal wordt gefluidiseerd en vloeit naar beneden. Het zwaardere materiaal blijft onderaan contact houden met de bodemplaat en trilt naar boven. Steinert Om ook zeer licht magnetische metalen te kunnen verwijderen, werd een extreem sterke magneettrommel met Neodymium magneten geleverd. Steinert levert al meer dan 100 jaar betrouwbare magneten. Tijdens testen bij Steinert werd de werking van de magneettrommel gepresenteerd. Voor CTP werd de magneettrommel op een mobiele structuur gebouwd zodat deze flexibel kan worden opgesteld. Spaleck Om de diverse materialen correct te kunnen zeven, werd geopteerd voor een Flip Flow zeef van Spaleck. Veel materialen zijn vochtig, kleven en zijn dus moeilijk zeefbaar. Om toch correct te kunnen zeven, bestaat er een zeeftechniek waarbij het zeefdek continu in beweging blijft. Hierdoor wordt vermeden dat er zich een korst materiaal op het zeefdek kan zetten. Het dichtslibben van het zeefdek wordt hierdoor vermeden. Wist u dat er krachten tot 50G op de zeefmatten mogelijk is? Een sterk pluspunt van de Spaleck Flip Flow is de zeer korte wisseltijd van de zeefdekken. Omdat er soms heel frequent van zeefmaat moet worden gewisseld, was een korte omsteltijd een bepalende factor in de keuze van de machine.