Een explosie van een accu van een elektrische fiets heeft op dinsdag 7 februari een grote brand veroorzaakt in een parkeergarage in het Duitse Hannover. De accu explodeerde in de e-bikewinkel op de begane grond van de parkeergarage. De brand die daarop ontstond sloeg snel over naar de parkeergarage. De massaal uitgerukte brandweer heeft met behulp van ladderwagens automobilisten geëvacueerd van de met rook gevulde parkeerlagen. Niemand raakte gewond. De schade bedraagt zo’n half miljoen euro. Lithiumaccu’s onschuldig? Lithiumaccu’s worden tegenwoordig overal voor gebruikt, zoals smartphones, laptops, gereedschappen en andere consumentenelektronica. Ze hebben een zeer hoge energiedichtheid, geen geheugeneffect en een geringe zelfontlading. Ze lijken onschuldig, maar zijn in werkelijkheid zeer gevoelig voor kortsluiting. Wat zijn nu de risico’s en hoe voorkomt u ongelukken? Lithiumaccu’s kunnen brand veroorzaken door thermische of elektrische overbelasting of mechanische beschadiging, in combinatie met de hoge energiedichtheid. De temperatuur in de accu loopt dan op, waardoor op een gegeven moment gassen ontsnappen, die brandbaar zijn, schadelijk voor de gezondheid en heftig reageren op water (moeilijk te bestrijden). Blussen met water werkt averechts en er ontstaan explosie-achtige effecten. Alleen een aerosol blusmiddel of afdekken met bijv. zand kan de reactie onderbreken en een blussend effect hebben. Voorkom kortsluiting van een lithiumaccu door de voorschriften op te volgen. Gebruik de handleiding die bij de batterij hoort, want er zijn diverse soorten lithiumaccu’s die op verschillende manieren moeten worden gebruikt. Belangrijke aandachtspunten: • Gebruik de juiste spanning. Laad en ontlaad de accu niet te sterk. • Voorkom overbelasting van de accu. Anders kan kortsluiting ontstaan door een te hoge temperatuur. • Haal lithiumaccu’s uit apparatuur en sla ze veilig op als ze langere tijd niet worden gebruikt. • Sla ze op met 60-70% capaciteit. Dit is bij ongeveer 3,7 volt. • Hoe voller een lithiumaccu, hoe sneller die binnenin begint te oxideren, wat ook de levensduur verkort. Li-ion cellen, gebruikt of niet, oxideren van binnenuit en het snelst als ze volledig geladen of volledig ontladen zijn en bij verhoogde temperatuur. Het brandbare deel van de accu is het elektrolyt. Bij sommige lithiumaccu’s is dit vervangen door een polymeer met goede geleidingseigenschappen waardoor het brandrisico wordt gereduceerd. Omdat dit lang niet bij alle accu’s het geval is, is het onverstandig om zowel nieuwe als gebruikte lithiumaccu’s onafgeschermd in een werkruimte op te slaan. Plaats ze daarom in een daarvoor bestemde veiligheidskast. DENIOS heeft een speciale brandveiligheidskast ontwikkeld die niet alleen de brandwerendheid garandeert van buiten naar binnen conform EN14470-1, maar die tevens van binnen naar buiten over dezelfde brandwerende kwaliteiten beschikt waardoor de omgeving wordt beschermd tegen de gevaarsaspecten bij accubranden.