Biomassa aantrekkelijk voor haven

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023

Op 11 en 12 maart vindt in Rotterdam de ‘Biomass Trade & Power’ plaats.

De BT&P-conferentie concentreert zich op droge biomassa, zoals houtpellets op basis van restproducten uit de land- en bosbouw. De dagen voorafgaand hieraan vinden bijeenkomsten plaats van het ‘Rotterdam Biomass Commodities Network’ en ‘IEA Task40 . Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) ondersteunt deze evenementen.

Rotterdam wil haar positie als belangrijkste Europese draaipunt voor de uitwisseling van biobrandstoffen, zowel in droge als natte vorm, verder uitbouwen. Het Innovatieplatform ziet biomassa, biobrandstoffen en biogas als economisch aantrekkelijke duurzame energietechnologiesectoren. Lees meer.

Enorme reststromen
Enkele jaren geleden heeft het HbR de Wereldbank geholpen met de opzet van de Russische exportsector voor houtpellets. Sinds vorig jaar bestudeert en inventariseert het Havenbedrijf de mogelijkheden in Indonesië en Maleisië. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het HbR, wijst uit dat jaarlijks alleen al door de palmolieteelt in deze landen meer dan 170 miljoen ton biomassa als bijproduct beschikbaar komt voor duurzame energieopwekking. Het gaat om vaste reststromen die overblijven na het kappen en pellen van de trossen palmoliezaden en vloeibare reststromen die resteren na het persen. Ook valt er veel te doen met de meer dan 100 miljoen m3 afvalwater van de persinstallaties. Dit ‘Palm Oil Mill Effluent’ heeft een hoog gehalte aan organische componenten die vergist kunnen worden tot biogas (methaan). Naast vergisting moet gedacht worden aan het omvormen van biomassa tot `groene steenkool` en aan het optimaliseren van de inzet van biomassa als bemesting van de locale bodem. Door slim gebruik van de biomassa kan zowel de productie van palmolie als de energieopwekking verder verduurzaamd worden.

Palmolie is één van de belangrijke duurzame ‘commodities’ die in de Rotterdamse haven worden overgeslagen.

Meer informatie: class=pyl0 href=http://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws/persberichten/2010/20100305_44.jsp target=_blank>Externe link

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark