Bestuurswisseling Machevo & Bulk Vereniging

icon.highlightedarticle.dark Management
31 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Bestuurswisseling Machevo & Bulk Vereniging

Op de jaarvergadering van de Machevo & Bulk Vereniging op 18 november 2008 in kasteel Ammersoyen te Ammerzoden is de nieuwe samenstelling van het bestuur vastgesteld. De heer Do Tolsma (Tolsma Consultancy) heeft na jarenlange dienst de voorzittershamer overgedragen aan bestuurslid Armando Turba (Alfa Laval Benelux BV, zie foto). Tolsma blijft als adviseur aan het bestuur verbonden. De heer Daan Hoogwater (TU-Delft), die al jarenlang aan het bestuur als adviseur was verbonden, is tot het bestuur toegetreden. De heer Chris van der Lande (Van Beek Schroeftransport BV) heeft zich uit het bestuur teruggetrokken.

Het bestuur van de Machevo & Bulk Vereniging is daarmee nu als volgt samengesteld:
Armando Turba (Alfa Laval Benelux BV), voorzitter
Cor Berkhout (Vision Engineers), secretaris
Peter van `t Sant (Van Wijk & Boerma Pompen BV)
Peter Scholten (FIB Industriële Bedrijven BV )
Ron De Keersmaeker (TetraPak Processing Systems BV)
Frans Bakker (Dinnissen Solutions BV)
Daan Hoogwater (TU-Delft)

Transformatie
Uit een enquête onder de leden is gebleken dat de Vereniging zich dient te transformeren van een belangenbehartiger voor de exposanten van de vakbeurs Industrial Processing tot een markt- en business-geori�nteerde vereniging die zich breder in de procesindustrie manifesteert. Hiertoe zijn vier werkgroepen geformeerd: `Marketing`, `Beuzen`, `Business meetings` en `Bedrijfskolom/ketenintegratie` . Deze werkgroepen zullen begin 2009 komen met voorstellen om aan de nieuwe doelstelling invulling te geven.

Mediatycoon
De jaarvergadering werd opgeluisterd door mediatycoon Annemarie van Gaal, ook wel bekend van haar rol in het KRO televisieprogramma Dragon`s Den. In haar presentatie wees ze op drie factoren voor haar persoonlijke succes: schaf hoofdkantoren af, ga buiten de platgetreden paden, en heb een onverantwoordelijke drive.

Contributie
De uitstekend verzorgde jaarvergadering en inspirerende bijdragen van onder andere Mirjam van den Bogaard (VNU Exhibitions) en Hans Moerdijk (Moerdijk van Oosten en Partners BV) hebben veel aanwezigen gestimuleerd tot een hernieuwde inzet voor de Vereniging. De ledenvergadering is akkoord gegaan met een verhoging van de contributie voor 2009, mede met het oog op de te realiseren koerswijziging.

Geschreven door

Logo van:Bestuurswisseling Machevo & Bulk Vereniging

Machevo & Bulk vereniging

De Machevo & Bulk Vereniging is al meer dan 55 jaar hèt netwerk voor de procesindustrie. De branchevereniging voor producenten, leveranciers en exposanten van procesinstallaties, procesengineering, procesautomatisering en procesapparatuur in... Lees meer