Na twee jaar van achteruitgang schroeven bedrijven hun investeringen dit jaar weer op. Vooral vervangingsinvesteringen worden niet langer uitgesteld. Dit geldt in de eerste plaats voor de kapitaalintensieve industrie en de groothandel. Ook in andere sectoren wordt de stijgende lijn weer ingezet. Na computers en machines komen nu ook steeds meer vervoermiddelen voor vervanging in aanmerking. Voor bedrijfsruimte geldt dit echter nog niet. Al met al ligt het investeringsniveau begin 2011 gemiddeld ruim 20% lager dan in 2008. De opleving is daarmee minder rooskleurig dan het lijkt. Exportgedreven sectoren lopen voorop in de investeringscyclus Nadat industriële bedrijven en groothandels vorig jaar als eerste weer meer investeerden, sluiten zich dit jaar ook andere sectoren aan bij het investeringsherstel. Waar de exportgedreven sectoren voorop lopen, volgen de consumentengerichte sectoren en de bouw op afstand. Voor de periode 2011-2012 is de grootste investeringsgroei voorzien voor transport, groothandel en zakelijke dienstverlening. In de laatste twee sectoren ligt de investeringsgroei ook op lange termijn hoger. Verbeterde bezetting brengt investeringsherstel industrie op gang De industrie is één van de sectoren die sterk heeft geprofiteerd van de exportgedreven groei. Als vroegcyclische sector hebben industriële bedrijven vorig jaar alweer een lichte stijging van het investeringsniveau laten zien. Dit blijkt vooral uit de gestegen aanschaf van (op maat gemaakte) machines en installaties, die goed zijn voor tweederde van het totale plaatje. Ook voor dit jaar zijn ondernemers per saldo positief gestemd, waarbij meer uitgestelde vervangingsinvesteringen zullen worden verricht. Deels hangt de hogere investeringsbereidheid ook samen met de opgelopen bezettingsgraad, hoewel hier nog wel ruimte in zit. Vooral de chemische industrie is qua investeringsbereidheid een positieve uitschieter, net als bijvoorbeeld de transportmiddelenindustrie. Anderzijds kampt de grafische industrie nog altijd met een duidelijke overcapaciteit. Nadat de belangrijkste vervangingsinvesteringen zijn verricht, zal de groei in 2012 in lijn met het landelijke cijfer afzwakken.