Met de ombouw van 16 gebogen transportbanden, heeft Aumund bijgedragen tot de verbetering van de werkingsprocedures bij de RWE energiecentrale. De transportbanden met een lengte tussen 12 en 32m worden gebruikt als kolenverdelers. In 2012 zette RWA Power AG de twee extra krachtblokeenheden in werking met prestaties van elk 1.100 MW en verbeterde de systeemtechnologie. De kolenverdelers voor de kolenvergruizers die in 2012 door een concurrent geleverd werden, werkten niet naar behoren en hebben hoge storings- en onderhoudskosten veroorzaakt. Beide ketels worden elk gevoed door acht steenkoolverdelers. Als gevolg van de opeenstapelende tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende hoge onderhoudskosten, werd Aumund gecontacteerd om de bestaande transportbanden te verbeteren. Op de buitenste delen van de machines transmissie, werden motor en lagers hergebruikt. Aan de binnenkant daarentegen, werden alle onderdelen, inclusief de aandrijfassen vervangen door Aumund machineonderdelen. De fijne transportband werd omgebouwd van een twee naar een driedelig onderdeelsysteem. De krachteenheden bleven, maar hun posities werden geoptimaliseerd tijdens de herstelling. Aandrijving en spanstations werden gescheiden zodat de aandrijfas en de as voor het spanstation niet op dezelfde as gepositioneerd staan. In 2012 voerden de Aumund-ingenieurs samen met de klant een inspectie uit. Daarbij zagen ze dat de bestaande transportbanden gevestigd aan een ketting met ronde schalmen van een externe fabrikant zwaar versleten waren na slechts een vrij korte levensduur. Bovendien, toonden zij aanzienlijke mechanische defecten aan en voldeden niet aan de eisen van de klant met betrekking tot drukdichtheid. Tijdens een roterende stilstand van de installatie, werden de bestaande transportbanden opgeknapt door Aumunds specialisten terwijl de ketel gedeeltelijk bleef werken. Zo zou een algemene herstelling uitgevoerd worden bij de zwaar versleten transportbanden terwijl een gelijktijdige ketelstilstand vermeden kon worden. Voor de herstelling, selecteerde de RWE een lichte transportband met een gemiddelde prestatie van 150 t/h. Tijdens piekmomenten, kan de transportband tot een maximum van 200 t/u transporteren. De transportbanden moesten individueel aangepast worden om de aansluiting met de trechter te maken. De Aumund transportbanden zijn in een zeer krappe constructieruimte gebouwd. Het toevoergebied binnen de trechter en de materiaalgeleiding werden opnieuw gebouwd en opgeknapt. Het gebied met ooghoogte-beperking werd aangepast. Vanwege de beperkte ruimte tussen de materiaalbegeleiding, de voetplankhouder en de rollen aan de ene kant en de buitenkant van de omkasting – drukdichtheid tot één bar – aan de andere kant, moest een speciale constructie gerealiseerd worden. Vanwege de negatieve drukbelasting van de koolstofvergruizers, werd er speciale aandacht gegeven aan een betere afsluiting van de volledig omkasting om een luchtlek te voorkomen.