Hoe ‘Physical Internet’ de logistiek in de procesindustrie een stuk efficiënter kan maken is onderwerp van gesprek op 18–21 juni 2018, tijdens het 5e International Physical Internet Conference, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandse logistieke sector. De toekomst is aan goederen die ‘zelf’ hun route en vervoersmiddel kiezen in met elkaar verbonden, open logistieke netwerken. Nu lopen goederenstromen via vastgelegde routes in gesloten netwerken. Na vier eerdere edities rond dit thema in Quebec, Parijs, Atlanta en Graz, wordt Groningen volgend jaar het toneel van de 5e editie van deze conferentie. Op dit moment bestaat het mondiale logistieke systeem uit veel eigen netwerken, met elk hun eigen opslagruimtes, eigen vervoersmiddelen en eigen contracten met vervoerders. Deze netwerken zijn niet goed op elkaar aangesloten. Daardoor rijden vrachtwagens vaak (deels) geladen heen, en leeg weer terug. Ook de bezettingsgraad van opslagruimte kan beter. Het ‘Physical Internet’ is mogelijk de sleutel tot een schoner en efficiënter logistiek systeem. Dit vergt echter wel een ommezwaai in het huidige logistieke denken – zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk. Om de theorie naar de transportketen te vertalen is het eerste Nederlandse onderzoeksproject ‘Towards Virtual Ports in a Physical Internet’ bedacht. Dit is het eerste project ter wereld waarin de rol van havens binnen het Physical Internet centraal staat. Projectpartners zijn Groningen Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam.