360 Degrees of Safety bij Denios

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: 360 Degrees of Safety bij Denios

Standaardisatie
Bij investeringen in veiligheidstechnische bedrijfsmiddelen is de kwaliteit van het product en de toepasbaarheid van groot belang. Voorafgaand aan deze toetsing is het cruciaal om binnen uw lokale-, nationale- of zelfs internationale organisatie te streven naar een hoge mate van standaardisatie van bedrijfsmiddelen die de veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen waarborgen. Het documenteren van werkwijzen en inventariseren van risico’s, het protocolleren van controlemomenten en periodieke inspecties, het opstellen van checklisten en het naleven van procedures, worden beheersbaar door harmonisatie.

Denios gaat daarom verder dan het leveren van het beste opslag- of handelingssystemen. Daar waar uw veiligheidskundige verantwoordelijk is voor de beoordeling van de investering m.b.t. het geboden veiligheidsniveau, uw facilitair manager de verantwoordelijkheid heeft voor de verplichte periodieke inspectie en het onderhoud en uw inkoper de taak heeft om het product voordelig in te kopen bij de juiste leverancier onder de juiste condities.

E-procurement
Wanneer veiligheidstechnische producten zijn opgenomen in een e-procurement systeem kunnen de door u aangewezen budgethouders gemakkelijk en efficiënt hun inkopen doen bij vooraf geselecteerde leveranciers, die in de regel zijn gekozen op basis van betrouwbaarheid, prijs-kwaliteitverhouding en assortimentgrootte.

Strategische leveranciers
Voor uw organisatie levert de integratie van e-procurement in uw eigen ERP systeem, gezien vanuit een TCO-benadering, een hoge kostenreductie op door efficiëntie bij de afwikkeling binnen uw bedrijfsprocessen. Daarbij is een omvangrijk leveringsprogramma altijd een belangrijk criterium bij de leverancierskeuze. Hierdoor krijgen budgethouders een enorme keuze geboden. Het aspect specialisatie bij kritische aankopen wordt echter vaak van ondergeschikt belang, waardoor standaardisatie bij aankoop van specifieke producten niet kan worden bepaald, de juiste installatie niet kan worden gegarandeerd en de juiste adviezen niet kunnen worden gegeven. Bovendien worden veiligheidsfunctionarissen en facility managers niet meer betrokken bij het traject. Hierdoor wordt een gestructureerd en geharmoniseerd veiligheidsbeleid onvoldoende beheersbaar.

Als strategisch leverancier streeft Denios naar een klantspecifieke segmentatie, waarbij de door u aangewezen DMU’s samen met de specialisten van Denios uw assortiment bepalen op het e-procurement platform. Hiermee wordt de budgethouders een keuze aangeboden binnen een door u samengesteld en gestandaardiseerd assortiment veiligheidstechnische producten. Naast het product worden tevens de documenten geleverd die met u zijn afgestemd. Tenslotte worden de producten opgenomen of aangemeld voor periodieke controles en een ingebruiknameprocedure. Door de juiste personen binnen uw organisatie te betrekken bij het proces kunnen wij de vereiste veiligheid waarborgen. Dit noemen wij 360 Degrees of Safety.

Geschreven door

Denios BV

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal om risico’s voor mens en milieu te reduceren. Integrale samenwerking met onze opdrachtgevers, een brede, unieke specialisatie en ervaren adviseurs bieden voor iedere situatie de veiligste oplossing. Lees meer