VDL Industrial Products BV is inmiddels al weer ca. 10 jaar actief als vertegenwoordiger van Atex Explosionsschutz GmbH uit Duitsland voor de Benelux markt. Eén van de producten uit het pakket is de snelsluitende schuif voor explosietechnische ontkoppeling. De basis hiervoor vormen de Kammerer schuiven die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben in de farma-, chemie en voedingsmiddelenindustrie. De schuiven kenmerken zich door een perfecte afdichting en uniek is dat ze, naast de snelsluitfunctie, met een drukknop bediend kunnen worden, ook na activatie door de explosiebeveiliging. Snelle reactietijd Om te garanderen dat de snelsluitschuif zijn veiligheidstaak vervult, zal deze het aangesloten leidingwerk tussen de verschillende procescomponenten in milliseconden absoluut dicht moeten afsluiten. Voor gangbare diameters is dit binnen 50 milliseconden!. Als aandrijving van de schuif dient derhalve vaak springstof. Nadeel hiervan zijn de tijdrovende en kostenintensieve werkzaamheden die nodig zijn om de schuif weer inzetbaar te maken na bediening. Als beter alternatief is er daarom perslucht. Daarbij wordt direct na explosiedetectie een snelreagerend magneetventiel geactiveerd en wordt een zuiger met de in de schuif aanwezige perslucht aangedreven. De schuif sluit nagenoeg zonder vertraging. De persluchtvoorraad wordt direct weer aangevuld zodat opnieuw bedienen zonder verdere werkzaamheden mogelijk is. De gebruiker heeft daarmee een zowel veilige als onderhoudsvriendelijke snelsluitschuif.