Op 21 november 2018 publiceerde Rijkswaterstaat de ’Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen’. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu. Een bedrijf moet een risicoanalyse maken als het een afvalstof met ZZS nuttig wil toepassen, of wil bepalen of het afval is. Dit staat in LAP3 (landelijk afvalbeheerplan), paragraaf B.14.6. De handreiking geeft aan wanneer het bedrijf een risicoanalyse moet maken en welke aspecten het bedrijf hierbij in overweging moet nemen. Voor het opstellen van de handreiking is gebruikgemaakt van advies van het RIVM. U kunt de handreiking downloaden via de website van LAP3.