Hygiënisch transportsysteem minimaliseert capaciteitsverlies en contaminatie Het grondig legen van transportsystemen is één van de belangrijke voorwaarden voor een efficiënte en contaminatievrije verwerking van poeders, korrels en granulaten. Vooral bij het transport van lichte, fijne poeders is het goed legen van transportsystemen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom ontwikkelde Poeth haar nieuwe Z-Conveyor waarmee het achterblijven van lichte poeders in transportsystemen sterk wordt geminimaliseerd en de productiecapaciteit wordt geoptimaliseerd. Bijkomende voordeel van de Z-Conveyor van Poeth is het lage energieverbruik. De nieuwe Z-Conveyor is bovendien explosieveilig waardoor kostbare investeringen in ATEX-beveiliging worden voorkomen. Minimale versleping en breuk voor lichte, lastig te legen grondstoffen Het verticaal transporteren van slijtende en breukgevoelige producten lukt het beste via een beker-elevatorsysteem. Bij deze transportsystemen scheppen bekers die aan een band of ketting worden voortgetrokken, droge grondstoffen uit de elevatorvoet (aanvoerpunt). Ter hoogte van het lospunt, wordt het product krachtig uit de bekers geslingerd volgens het principe van de middelpuntvliedende kracht. Om producten met een zekere afstand uit de bekers te werpen hebben grondstoffen een minimaal gewicht nodig. Vederlichte , fijne poeders worden om die reden vaak niet ver genoeg uit de bekers geslingerd en komen via de transportschacht weer terecht in de elevatorvoet. Het gevolg is een verlies aan capaciteit en vervuiling in de elevatorvoet. Om traditionele beker-elevatorsystemen goed te laten functioneren is bovendien een kleine ruimte tussen de bekers en de elevatorvoet nodig. Ook door deze kleine spelingsruimte, blijft er na elke batch relatief veel product achter in de voet. Zekerheid vooraf door eigen Z-Conveyor testlokatie met een hoogte van 9 meter De nieuwe Z-Conveyor van Poeth werd speciaal ontwikkeld voor het hygiënisch transporteren van lichte, fijne poeders in verticale, diagonale of horizontale richting. Het innovatieve transportsysteem bestaat uit kunststof meenemers die binnen een gesloten goot aan een ketting worden voortbewogen en op het lospunt rustig uit het transportsysteem “vallen”. De Z-Conveyor functioneert daardoor uitstekend bij verderlichte, fijne producten die zich lastig laten legen. De meenemers sluiten hermetisch aan bij de transportschacht en –voet zodat het achterblijven of terugvallen van product tot een minimum wordt beperkt. Dat maakt de Z-Conveyor geschikt voor het restloos legen van transportsystemen zonder kans op versleping of contaminatie. Poeth investeerde in een eigen testlocatie voor de Z-Conveyor met een hoogte van 9 meter. Daar bootst ze praktijksituaties na, voert ze duurtesten in “closed loop” uit en test ze de producten van klanten op bijvoorbeeld breukgevoeligheid, capaciteit, versmering en slijtage aan het systeem. Het biedt zekerheid vooraf en de kans om resultaten te meten en technieken te verfijnen. Hoge capaciteit en explosieveiligheid als bijkomende voordelen Omdat de Z-Conveyor uitstekend kan functioneren bij snelheden < 1 m/s, zijn risico’s op explosiegevaar uitgesloten. Kostbare investeringen in ATEX beveiliging kunnen met de Z-Conveyor van Poeth worden voorkomen. Door haar slimme ontwerp heeft de Z-Conveyor van Poeth een hoge beladingsgraad (5 m3 tot 220 m3 per uur).

Geschreven door