Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de oprichting van een centrum voor verduurzaming van de Europese procesindustrie. Met de oprichting van dit centrum wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van technologieën waarmee de Europese procesindustrie haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. Dit alles op commerciële schaal en aansluitend op de klimaatopgave en energietransitie. Het centrum sluit nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de Provincie Limburg. Het centrum, onder de voorlopig werknaam Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC), gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de procesindustrie naar andere energiebronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken. Deze opgave is fors en vereist veel kennis van duurzame processen, die in het BSTC bijeen worden gebracht en toegepast voor de ontwikkeling en opschaling van kansrijke technologieën. Met de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen voor duurzaamheid van chemische processen en hieraan verbonden procesveiligheid, heeft het centrum een positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio. Verwacht wordt dat het centrum na vijf jaar ca. 100 hoogwaardige arbeidsplaatsen creëert en tevens een grote bijdrage levert aan het behoud van toekomstige werkgelegenheid op Chemelot.