Voedselveiligheidsplatform HDN heeft de opleiding Systematisch Procesontwerp ontwikkeld voor het bijscholen van bedrijven over hygiëne en voedselveiligheid in de procesindustrie. De vijfdaagse opleiding leert deelnemers alles over voedselhygiëne, microbiologische basisbeginselen en geschikte machineontwerpen en -materialen. De opleiding is gebaseerd op de Europese norm EN1672-2. Die stelt waaraan voedingsmiddelenmachines en -procesinstallaties moeten voldoen om hygiënisch te kunnen produceren. Het doel van de opleiding is om een universele werkwijze in de voedselproductieketen te hanteren. <i>Bron: HDN</i>