Vanwege de voortgaande aanscherping van milieueisen is het operationeel houden van een moderne stofafscheider/ filterinstallatie zonder permanente emissiebewaking bijna niet meer denkbaar. Hét nadeel bij veel bewakingssystemen is de gevoeligheid ervan voor vervuiling en de hiermee gepaard gaande kosten voor instandhouding. Fiktech levert Tribo-elektrische sensoren die nauwkeurig zijn, robuust, eenvoudig in montage en onderhoud, én betaalbaar! Kenmerken en voordelen Tribo-elektrische sensor FRE06 - Emissiemeting en filterbewaking in één instrument. - Vermijding van zichtbare uitstoot van stofdeeltjes. - Eenvoudige controle van stofafscheiders: Doorslag van filterelementen en detectie van defecte membraankleppen - Robuust, betrouwbaar, nauwkeurig. - Minimaal onderhoud nodig, eenvoudige inspectie en reiniging. - Gepland in plaats van correctief onderhoud van stofafscheiders. - Vermijding van verliezen van (kostbaar) stof. - Geschikt voor zowel eenvoudige als complexe filterbewakingssystemen. - Géén spoellucht benodigd, zoals bij optische systemen. - Lage kosten voor aanschaf, montage en instandhouding. - Zeer geschikt voor montage in bestaande afzuiginstallaties. - Leverbaar voor ATEX-zone 21 /22 omgevingen.