Miljoenen voor verduurzaming ­industrie

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Miljoenen voor verduurzaming ­industrie

De overheid biedt dit voorjaar diverse subsidieregelingen voor het financieren van energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Ondernemingen en kennisinstituten die innoveren of investeringen doen om minder kooldioxide uit te stoten, kunnen rekenen op subsidie. Hiermee wil het kabinet de verduurzaming van de industrie versnellen en de daarbij horende innovatiemotor op hogere toeren laten draaien. Hiervoor is meer dan € 270 miljoen gereserveerd. Per 15 maart konden subsidies worden aangevraagd. Afhankelijk van de regeling loopt de subsidieperiode tot 23 augustus 2023 of 9 januari 2024. Er zijn diverse potjes waarvoor ingeschreven kan worden:

1.Demonstratie Energie- en Klimaat­innovatie (DEI+): € 74 miljoen, bedoeld voor het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die al in 2030 de CO2-uitstoot moeten helpen te reduceren. De projecten moeten bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een klimaatneutrale en circulaire industrie.

2.Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI): € 138 miljoen voor bewezen CO2-besparende maatregelen. Subsidiegeld is wel nodig, want vaak blijkt de toepassing nog niet rendabel, is er een erg lange terugverdientijd of is extra ondersteuning nodig. Deze investeringen dragen bij aan het verduurzamen van de industrie.
De VEKI is aan te vragen van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.
Interessant zijn verder de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE) die ook dit voorjaar van kracht worden.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark