M.I.P. behaalde onlangs het EN 1090 conformiteitscertificaat voor de stalen onderstellen van haar silo’s. Het behalen van het EN 1090 certificaat is een lang en complex traject waar al in 2014 mee gestart is. Eerst zijn alle processen in de fabriek beschreven, zodat deze voldoen aan de Europese geharmoniseerde richtlijnen. Vervolgens is de theorie in de praktijk gebracht en zijn de fabrieksprocessen geoptimaliseerd. In de productie is daardoor winst geboekt op efficiëntie en kwaliteit. De grootste verandering is doorgevoerd op het vlak van materiaalregistratie en tracebility. Door het behalen van de EN 1090 norm is de kwaliteit en veiligheid van ieder gewenst onderstel vastgesteld en gewaarborgd. Onze klanten zijn dankzij de certificering gegarandeerd van een veilig en kwalitatief hoogwaardig opslagsysteem welke volledig voldoet aan de nieuwste eisen.