Steeds vaker vinden de trommelmengers van Lindor hun weg naar de kunststofindustrie. Het ‘gentle touch’-mengprincipe blijkt geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals het ‘poederen’ van kleverige granulaten. Het ‘gentle touch’-mengprincipe van de Lindor-mengers zorgt ervoor dat de kwaliteit van de componenten intact blijft. Van productbreuk, stofvorming en opwarming is niet of nauwelijks sprake. Dankzij de doorgaans goede loopeigenschappen van kunststoffen kunnen de mengtijden kort zijn. Dit betekent dat hoge capaciteiten zijn te realiseren, zeker als sprake is van een continu mengproces. Te denken valt aan capaciteiten van 5 tot 15 (en zelfs 20) ton/uur. Een innovatieve optie om bij een batch-menger het productieproces te vereenvoudigen, is de inzet van de mengtrommel als een ‘cycloon’ in een pneumatisch transportsysteem. Door de trommel vacuüm te trekken kan het granulaat direct vanuit de silo in de menger worden gezogen. De trommelmengers zijn dan ook voor tal van toepassingen in de kunststofindustrie bij uitstek geschikt. <b> Vereffenen</b> Een belangrijke toepassing van de Lindor-mengers is het vereffenen van kwaliteitsverschillen in een granulaat, die zijn ontstaan als gevolg van variaties in het extrusieproces. Zo kan een trommelmenger met een capaciteit van 30 ton de productie opvangen die een extruder in een tijdsbestek van 8 uur maakt. Door deze partij te homogeniseren ontstaat een granulaat van een constante kwaliteit. <b>Nabehandelen</b> Bepaalde kunststoffen (LDPE, HDPE, PU, PET) ondergaan na extrusie nog een vervolgproces, bijvoorbeeld een warmtebehandeling of het weken in een organische vloeistof (zoals een peroxide). Deze processen worden uitgevoerd in dubbelwandige Lindor-mengers waarbij de condities zoals de temperatuur nauwkeurig kunnen worden beheerst. Soms zijn deze toepassingen dermate kritisch dat de mengers zijn voorzien van speciale afdichtingen om productcontaminatie te reduceren tot minder dan 1 ppm (parts per million). <b>Poederen</b> Sommige thermoplasten zijn dermate zacht dat ze na productie kleverig zijn. Om deze materialen probleemloos te verwerken, worden ze bepoederd met een geringe hoeveelheid ‘anti caking powder’ (zoals talk). Ook dergelijke processen kunnen uitstekend in trommelmengers worden uitgevoerd. In een concreet geval wordt zo met twee kleine Lindor L500 KONTI mengers een capaciteit gerealiseerd van 5000 kg per uur. <b>‘Gentle Touch’-mengprincipe</b> Het ‘Gentle Touch’ mengprincipe staat voor een productvriendelijke menging. De componenten worden in een langzaam draaiende, horizontale trommel gevoerd welke aan de binnenzijde is voorzien van schoepen. De componenten glijden gedurende het mengproces in radiale en axiale richting over de speciaal gevormde schoepen. Het product wordt opgetild tot boven de productspiegel, waarna het weer zacht hierop terugvalt. De deeltjes zijn continu in beweging en volgen elk een willekeurig traject. In enkele minuten wordt een homogene verdeling gerealiseerd.

Geschreven door