AUMUND Fördertechnik levert wereldwijd transportinstallaties voor bulkgoederen. Kortgeleden deed zich een stof- en temperatuurprobleem voor bij een klant in Thailand. De besturingskasten van de transportinstallatie bevinden zich in de omgeving van een serie ovens. Hierdoor liep de temperatuur zo hoog op, dat dagelijks storingen optraden in de elektrische componenten met alle gevolgen van dien. De engineers van Aumund zochten en vonden een praktische oplossing bij Fiktech B.V. De betreffende schakelkasten zijn nu voorzien van Vortex Koelers, die door middel van het slim omzetten van perslucht koelen en stofvrij houden. Hiermee is het productieproces verbeterd en één bron van storingen weggenomen.