HECHT ProClean containment systemen bieden operator en product altijd de hoogste veiligheid in situaties waar hoge eisen aan hygiëne, reproduceerbaarheid en buitengewone kwaliteit van product en proces worden gesteld. Met de gepatenteerde, nieuw ontwikkelde ProClean `Liner vulkop` (LBK) realiseert HECHT Technologie contaminatie-arme vulsystemen voor gevaarlijke stortgoederen. Met behulp van de toegepaste linertechnologie worden operator en proces gescheiden. De gecontamineerde beschermfolie wordt na iedere vulling ingekapseld en kan veilig worden afgevoerd. Dit vulsysteem is in het bijzonder geschikt voor bijv. big-bags met binnenzak. Daarom vervult de ProClean LBK de hoogste eisen aan persoons- en productbescherming. Voor het lossen van verpakkingen staat eveneens een gepatenteerd ProClean `Liner Aansluit Systeem` (LAS) met beschermfolie ter beschikking.

Geschreven door