Waar gewerkt wordt met vloeibare media, extreme temperaturen en drukken is het van belang dat lekkage voorkomen wordt. Pakkingen dienen ook daadwerkelijk te doen waar ze voor bedoeld zijn, namelijk: de boel afdichten. Dat dit in de praktijk niet altijd lukt werd duidelijk bij een Duits laboratorium voor hoge-energiefysica. In dit artikel laten we zien hoe de lekkage met Revoseal pakkingen opgelost werd. Medium: Helium Temperatuur : 271 C / +20 C Druk : 30 mbar /18 bar In het laboratorium worden heliumbuizen voor acceleratoren (= deeltjesversnellers) ingezet. Tijdens het productieproces is het essentieel dat besmetting en vervuiling van het heliumcircuit van de acceleratoren voorkomen wordt. Het is zaak om het aanzuigen van omgevingslucht aan de flensverbindingen zoveel mogelijk te voorkomen, daarom geldt er een grenswaarde van minder dan 1 x 10-8 mbar x l (s x m) voor de leksnelheid van de afdichtingsverbinding. In de oude situatie werden koperen ringen gebruikt in V-groeven. De V-groeven moesten in de flensvlakken gedraaid worden. Wat een tijdrovend en kostbaar proces is. Daarbij kwam het regelmatig voor dat deze koperen ringen voor een lekkage zorgde. Door de Revoseal JP pakkingen in te zetten werden de lekken op de lange termijn geëlimineerd, zonder het flensoppervlak te bewerken. Dit is mogelijk dankzij het afdichtingsprincipe van Revoseal. Hierbij wordt een hoge oppervlaktedruk bereikt met lage draaimomenten, dankzij een combinatie van metaal en zacht materiaal. De metalen afdichttanden dichten de ruwheid van de flensplaat af zonder het flensoppervlak te beschadigen. Daardoor wordt de vereiste dichtheid bereikt. Meer informatie en artikelen over dit onderwerp vind je op de website van Desy.

Geschreven door
pakking