Bij het afvullen van kinder- en babymelkpoeder in Big Bags gelden extreem hoge hygiënisch eisen. Een uitdaging die TBMA tijdens de ontwikkeling én productie van de high-care Big Bag vulling is aangegaan. Want na het bieden van oplossingen voor bedrijven in ondermeer Finland en Ierland, is nu ook een van Nederlands grootste melkleverancier voorzien van een high-care TBMA Big Bag vulinstallatie. Het afvullen van Big Bags met melkpoeder voor baby en kindervoeding, is onderhevig aan zeer strenge hygiënische eisen en vind daarom plaats in een high-care omgeving. Deze projecten bevatten zeer specifieke klant-eisen en dienen te voldoen aan wet- en regelgevingen als EHEDG en ATEX. Er worden hoge eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden en reinigbaarheid. TBMA was zich tijdens de ontwikkeling van de installatie er dus van bewust dat de kleinste details het verschil maken. Deze werden door hun engineers omgezet in een concreet design om aan alle eisen te kunnen voldoen. High-care oplossing In de high-care ruimte mogen geen pallets aanwezig zijn in verband met de kans op contaminatie. Zodoende ontwikkelde TBMA een hangend vul- en weegsysteem die de Big-Bag’s intimiterend trilt tijdens het vullen én weegt. Dit zorgt er voor dat er in hoog tempo stabiele en goed te transporteren Big Bags af worden geleverd die niet kunnen scheefzakken. Om de Big Bags hun exacte gewicht gewicht te geven introduceerde het bedrijf uit Noordwijkerhout een unieke doseerklep die zowel grote als hele kleine hoeveelheden product door kan laten. Door het ultrasoon trillen van de klep, kan deze heel precies de benodigde hoeveelheid doseren zodat iedere Big Bag de juiste hoeveelheid product bevat. Details van reinigbaarheid en ergonomie Het hele systeem diende grondig en eenvoudig reinigbaar te zijn. Dit met het oog op productwissels en hygiene. Volledig naar de wens van de opdrachtgever is de RVS installatie in acceptabele tijd droog reinigbaar zonder het te hoeven demonteren. Hier is tot in het kleinste detail rekening mee gehouden. Denk bijvoorbeeld aan het design van het bordesreling en de manier waarop de signaal kabels in de kabelgoten worden gemonteerd. Ook zorgt TBMA ervoor dat de systemen volkomen leeg komen om cross-contaminatie uit te sluiten. Wanneer de Big Bag na het vullen wordt afgekoppeld of wanneer de mangaten worden geopend voor reiniging, dan worden ook de laatste restjes product die hierbij vrijkomen netjes opgevangen en afgezogen. Zo wordt bevuiling van de buitenzijde van de Big-Bag binnenzak en de gehele clean room voorkomen. Tegelijkertijd kunnen de operators tijdens het bedienen van de installatie in de perfecte ergonomische houding werken. Zo hangen de Big Bag’s aan speciale ’trombone haken’ waardoor de operator de achterkant van de zak eenvoudig aan zijn lussen op kan hangen. Daarna draaien de haken automatisch weg zodat ook de voorste lussen eenvoudig aan hun trombonehaken worden geplaatst.