In bijna alle industrietakken zijn draaikoppelingen om vloeibare en gasvormige media in te voeren in een roterend machinedeel in gebruik. Het doorvoeren van deze media kan eventueel gecombineerd worden met elektrische sleepringen om elektrische stroom, signalen en data BUS door te voeren. Twee technieken kan men onderscheiden: 1) Doorvoerkoppelingen met contactvlakken en elastomeer dichtingen 2) Draaikoppelingen zonder contactvlakken waarbij de overgangscomponenten van statisch naar dynamisch door de druk van het medium van elkaar gescheiden worden. Deze versie kenmerkt zich door lange levensduur vanwege het wegvallen van delen die aan slijtage onderhevig kunnen zijn. Door te voeren media: - smeermiddel, hydrauliekolie, koelwater, stoom, verspaningsvloeistoffen, gassen, perslucht, vacuüm, enz… - Voor de elektrische sleepringen bereiken wij een lange levensduur dankzij de contacten tussen de gouden veerdraden en de vergulde banen die de geringste weerstand moeten garanderen. - Betrouwbare overdracht van signalen en data gecombineerd met hoge stroomsterkte - Hoge contactzekerheid - Bijna slijtagevrij systeem dankzij geringe contactkrachten - Robuuste en bedrijfszekere bouw met weerstand tegen vibraties en extreme temperatuur