Luxemburg - De Nederlandse rechter mag een milieuvergunning voor drie Nederlandse kolencentrales niet vernietigen omdat die centrales Europese milieurichtlijnen zouden dreigen te overschrijden. Het is een zaak van de politiek om de internationale richtlijnen om te zetten in Nederlandse wetgeving. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag over de vergunningen voor de kolengestookte elektriciteitscentrales in de Groningse Eemshaven en in Rotterdam. De milieuvergunningen waren in 2007 en 2008 verstrekt aan E.On, Electrabel en RWE Power. Onder meer de milieuorganisaties Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace maakten bezwaar en vreesden overschrijding van de milieunormen. De Raad van State moet in Nederland een uitspraak doen over de vergunningen en had de zaak aangekaart bij het hof. De milieuorganisaties en verscheidene burgers stellen dat de vergunningen niet hadden mogen worden afgegeven. In ieder geval hadden er strengere voorwaarden moeten gelden. Zij vrezen een overschrijding van de maximaal toegestane uitstoot van zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen. Maar volgens het hof in Luxemburg hoeven de Nederlandse autoriteiten daarmee geen rekening te houden als het gaat om het verlenen van een specifieke vergunning voor een industriële installatie. In het kader van de Europese afspraken moet Nederland wel ``passende en samenhangende beleidsopties en maatregelen`` treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. © ANP