Energieakkoord: Duurzame biomassa volgens NTA 8080

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Energieakkoord: Duurzame biomassa volgens NTA 8080

Vrijdag 6 september hebben de betrokken partijen (Rijksoverheid, energiesector en Milieuorganisaties) hun handtekening gezet onder het Energieakkoord voor duurzame groei. Hierin is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid in Nederland.

Het Energieakkoord definieert tien pijlers, waaronder het opschalen van hernieuwbare energieopwekking. Voor de bij- en meestook van biomassa worden duurzaamheidseisen geformuleerd, waaronder die in NTA 8080. Dit is de norm met duurzaamheidscriteria voor biomassa die onder begeleiding van NEN door een brede groep belanghebbenden zijn overeengekomen.

Het akkoord richt zich op het bereiken van een aantal ambitieuze doelen voor energiebesparing, toename van het aandeel hernieuwbare energie en creëren van banen in de komende jaren. Met betrekking tot hernieuwbare energieopwekking wordt onder andere de bij- en meestook van biomassa genoemd. Voor de ingezette biomassa zullen verdergaande duurzaamheidseisen worden geformuleerd ten aanzien van koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (ILUC) en duurzaam bosbeheer, aanvullend op de huidige NTA 8080 eisen. Tevens spreken de betrokken partijen af dat zij NTA 8080 en deze aanvullende eisen ook tot inzet zullen maken in de discussie in de EU over Europese normen.

Het Wereld Natuur Fonds vindt de overeengekomen duurzaamheidscriteria in het akkoord een belangrijke stap om de duurzaamheid van biomassa te garanderen. Eneco is tevreden met het SER-energieakkoord. Silvan de Boer (Corporate Sustainability Officer van Eneco): “Het akkoord geeft een breed draagvlak voor een veel duurzamere energievoorziening. Wij vinden het ook heel mooi dat NTA 8080 als uitgangspunt wordt genomen voor de duurzaamheidscriteria voor biomassa.`

Actualisering duurzaamheidseisen
NTA 8080 is de norm met duurzaamheidscriteria voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Duurzaamheid is hierin breed gedefinieerd: naast CO2-reductie wordt gekeken naar onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden.

Begin dit jaar is met een brede groep belanghebbenden gestart met de herziening van NTA 8080. Met deze herziening wordt ingespeeld op een aantal actuele thema`s, waaronder Carbon Debt, indirect landgebruik (ILUC), cascadering van biomassa en duurzaam bosbeheer. Op basis van consensus tussen de belanghebbenden worden deze onderwerpen waar mogelijk vertaald in duurzaamheidseisen.

Normalisatie
NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie, begeleidt het maken en vastleggen van breed gedragen vrijwillige afspraken tussen belanghebbenden in normen. Tevens coördineert NEN de Nederlandse inbreng in normalisatie activiteiten op Europees (CEN) en mondiaal (ISO) niveau.

Lees meer icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark