Het juist toepassen van constructieve explosiebeveiliging is maatwerk. Dat geldt in het bijzonder voor elevatoren. Atex Explosionsschutz introduceert hiervoor ‘BEEP’; Bucket Elevator Explosion Protection. Deze nieuwe, innovatieve vorm van beveiliging is gebaseerd op de laatste technische inzichten die onderzoeken naar explosies in elevatoren hebben opgeleverd. Op deze manier kan op basis van de te transporteren producten en de technische gegevens van de elevator de juiste beveiliging aangeboden worden op de voor de gebruiker meest economische wijze. Daarbij worden de eisen die de Atex 95 voor de fabrikant en de Atex 137 voor de gebruiker in acht genomen.