Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt steeds vaker een sleutelrol in de bedrijfsvoering van organisaties. Het is een goed voorbeeld van het veranderende wereldwijde denken. In het besef dat ook de verre toekomst duurzaam moet zijn, heeft ERIKS het onderwerp MVO op een pragmatische manier aangepakt. Dit heeft eind november 2011 geleid tot het verkrijgen van het ISO 14001 certificaat. Deze internationaal geaccepteerde standaard beschrijft hoe een effectief Environmental Management Systeem wordt opgezet. De standaard is ontworpen om de delicate balans tussen behoud van winst en van het milieu vast te stellen. In het intensieve proces om dit ISO 14001 certificaat te behalen, heeft ERIKS een reeks van maatregelen genomen zoals het opstellen, plannen en uitvoeren van milieubeleid, regelmatige controles, voortdurend uitvoeren van verbeteringen en corrigerende maatregelen. Voor de periode van 2010 tot 2013 is een serie doelstellingen vastgesteld. Deze omvatten het nader definiëren van zogenaamde groene producten in de ERIKS product portfolio, het uitbreiden van het ‘groene’ productassortiment en het introduceren van een gedragscode met betrekking tot de MVO-voorwaarden voor onze leveranciers.