Poeth Solids Processing beschikt over diverse oplossingen om poeders terug te koelen. Dit kan door middel van directe en indirecte koeling. Hieronder enkele praktijkvoorbeelden. Directe koeling in koelbunker Door een beluchtingsbodem wordt zorg gedragen voor een zeer efficiënte koeling met relatief lange verblijftijd. Het beluchtingsdoek bestaat uit een speciaal aramide vezel membraan welke bestand is tegen hoge temperaturen. Voorbeeld : Type proces: Batch Product: Zinkoxide Batchgrootte : 150 kg Verblijftijd : 15 min Temp in: 260 °C Temp uit: 60 °C Directe koeling in Z-Conveyor. Door middel van een beluchtingsbodem kan koude lucht tijdens het lange verblijftijd transport teruggekoeld worden. Aan de bovenzijde zijn kopfilters voorzien welke het product van de lucht scheiden, en na het afpulsen weer terug voeren in dezelfde conveyor Voorbeeld : Type proces: continue Product: Kalvermelk poeders Batchgrootte : 7.500 kg/uur Temp in: 70 °C Temp uit: 40 °C Directe koeling in pneumatisch transport Door middel van een doorsluis worden de poeders in het transportsysteem gebracht. Door het transporteren met koele lucht wordt een zeer efficiënte koeling gerealiseerd. De verblijftijd daarentegen is relatief kort. Het product wordt namelijk met ca. 25 m/s getransporteerd en is vaak in enkele seconden in het koelproces. Voorbeeld : Type proces: continue Product: Dextrine Batchgrootte : 500 kg/uur Temp in: 180 °C Temp uit: 40 °C Indirecte koeling in schroeven en mengers Met behulp van een dubbelwandige body kan, met behulp van proces water, poeders terug gekoeld worden. Bij indirecte koeling zijn er geen grote hoeveelheden lucht die gefilterd dienen te worden. Om diverse redenen zoals ATEX, hygiëne, verkleving van poeders kan indirecte koeling interessant zijn. Voorbeeld Type proces: continue Product: Kobalt Oxide Batchgrootte : 500 kg/uur Temp in: 200 °C Temp uit: 50 °C Poeth beschikt over berekeningsmodellen om benodigde koelvermogen en systemen vooraf theoretische te kunnen bepalen.

Geschreven door