De grondstoffen voor waspoeder en vaatwaspoeder zijn sterk hygroscopisch en sticky. Als je als fabrikant dan eist dat meerdere producten met verschillende eigenschappen door één schroef moeten worden getransporteerd, dan is dat knap lastig. Laat staan dat je met die schroef ook nog eens wilt doseren met één procent nauwkeurigheid. Alsof dat allemaal al niet moeilijk genoeg is, wil je zeven schroeven in je productieproces. Gerard Krist van Dalli De Klok wist heel goed wat hij wilde. Maar de realisatie leek verre van eenvoudig. Na een uitgebreide voorstudie met proeven kwamen we tot de keuze van schroeftransport. ST Projects adviseerde ons en bracht ons voor de schroeven in contact met Klinkenberg.” Het project bestond eigenlijk uit twee delen die ook na elkaar zijn gerealiseerd. De eerste fase was gericht op een forse capaciteitsvergroting waarna in de tweede fase het aantal doseerstations is uitgebreid.

Geschreven door