De komst van een coöperatieve bietsuikerfabriek in Seneffe-Manage, België is een stap dichterbij gekomen. Ruim 1.700 Belgische telers hebben een verklaring van belangstelling getekend. Daarmee is ruimschoots aan de vereiste voorwaarden voldaan. De totale investering in de nieuwe fabriek wordt geschat op € 300 miljoen. Een deel van dit bedrag komt voor rekening van de telers, zij leggen € 45 miljoen in. Omgerekend is dit € 30 per te leveren ton bieten. Een werkgroep heeft ruim een jaar de haalbaarheid onderzocht van de bouw en de exploitatie van de nieuwe suikerfabriek. De conclusie is dat de fabriek in tijden van lage suikerprijzen en/of hoge fossiele brandstofprijzen toch nog goed zal kunnen concurreren. De fabriek wordt namelijk uitgerust met de meest efficiënte technologieën. De geproduceerde suiker zal voornamelijk op de lokale voedingsindustriemarkt terecht komen. Een definitieve beslissing over de bouw van de fabriek wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. <i>Bron: Akkerwijzer</i>