De Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven wordt niet aangesloten op het gasnet. Energiebedrijf ENGIE gaat in plaats daarvan 8.000 zonnepanelen en warmtepompen inzetten. Ook zal het energiebedrijf de bedrijfsprocessen op de duurzame campus nauwkeurig analyseren. Wordt er bijvoorbeeld te veel restwarmte gegenereerd, dan kan die worden afgevangen en bij een ander bedrijf worden ondergebracht. De BIC moet op termijn een hotspot worden voor innovatieve bedrijven in de maakindustrie. Afhankelijk van de marktvraag zal de hele campus in 2035 voltooid zijn. <i>Bron: Brainport Industries</i>