Sittard, Nederland - (Petro)chemiereus Sabic heeft ‘s werelds eerste autoharsen op de markt gebracht die mechanisch gerecyclede bestanddelen bevatten, dit in lijn met de circulaire ambities van het bedrijf.

Autoharsen met verlaagde voetafdruk

Het gaat om een PP-soort met talk en een versie met UV-gestabiliseerde polycarbonaat en PET. De met productie verbonden CO2-uitstoot is verlaagd door een recyclaatgehalte van 29%. Een interne levenscyclusanalyse heeft uitgewezen dat dit tot 24% lagere ecologische voetafdruk leidt vergeleken met maagdelijke polymeren. ●

Duurzaamheid