Het meten van het gewicht van bulkmaterialen op conveyor belts is niet altijd even duidelijk. Het volume van het vervoerde materiaal wordt vaak berekend op basis van een vaste waarde voor de dichtheid van het materiaal. In veel toepassingen is echter het volume van het bulkmateriaal niet homogeen waardoor de conveyor belt overbelast kan worden met stilstanden als gevolg. Sick Bulkscan meet continue en contactloos het volumedebiet onafhankelijk van het bulkmateriaal en de weersomstandigheden. Met onze geïntegreerde software kan de Bulkscan ook het zwaartepunt van het bulkmateriaal detecteren en onbalansen opsporen waardoor slijtage wordt voorkomen. Alle info op https://internal.sick.com/de/en/feeding-bulk-materials-on-a-running-belt-dosage-and-mix-must-be-right/w/blog-heidelbergcement-bulk-material-continuous-belt-bulkscan/

Geschreven door
Wegen