Het wordt voor bedrijven steeds lastiger om in het woud van gegevens de spreekwoordelijke boom (of was het nou het bos?) nog te vinden. Hier biedt de systematiek van de door Kevanti! ontwikkelde ABT-matrix uitkomst; op een eenvoudige en heldere manier wordt - in korte tijd - orde gebracht in al uw informatie en onderlinge verbanden gelegd. Het prettige voor uw medewerkers is dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Alles wat te maken heeft met de dagelijkse werkzaamheden wordt eenvoudiger te vinden in de gegevensbrij. Het uitvoeren van (kwaliteits-)audits én de communicatie met overheden worden vereenvoudigd. Als een onderneming zijn toekomst wil zekerstellen, dan volstaat het vandaag de dag niet meer dat er alleen goede producten of diensten tegen een acceptabele prijs worden geleverd. De klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de gehele organisatie (product, dienst, service, dienstbaarheid, bereikbaarheid, presentatie etc.). Daarnaast worden vanuit de overheden (rijk, provincie, gemeente) vergaande rapportages en zekerheden geëist om de "overlast" die bedrijven geven te minimaliseren. ISO/AMvB/BRZO/PBZO/VBS/VR/REACH/EMAS/ARBO/OHSAS/HACCP/........ Ieder bedrijf heeft er een dagtaak aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en de altijd veranderende eisen vanuit de overheid.