In juni 2015 eindigt de overgangsperiode voor de verplichte identificatie van chemicaliën met een CLP-label (classificatie, labeling en verpakking) in de Europese Unie. De hoogwaardige printers van Brady bevatten sjablonen en symbolen voor conforme CLP-labels, zodat bedrijven op een flexibele en eenvoudige manier zelf CLP-labels kunnen printen. Het is nu tijd voor actie! CLP voor alle gevaarlijke stoffen CLP is een verordening van de Europese Unie die onder andere bepaalt dat producten die gevaarlijke chemicaliën bevatten duidelijk geïdentificeerd moeten worden. De CLP-verordening van de EU is gebaseerd op het globaal geharmoniseerd systeem voor chemische stoffen van de Verenigde Naties. Vanaf juni 2015 moeten alle gevaarlijke chemicaliën en mengsels in alle Europese lidstaten voldoen aan de CLP-wetgeving. Alle stoffen die als gevaarlijk worden beschouwd en alle mengsels die een van deze gevaarlijke stoffen bevatten, moeten vanaf juni 2015 van een CLP-label voorzien worden. CLP-labels Om werknemers, gebruikers, klanten en andere personen te waarschuwen voor de gevaren van blootstelling, werd een systeem van symbolen en veiligheidsboodschappen ontwikkeld voor de labeling van gevaarlijke chemicaliën en chemische mengsels. Vrijwel alle chemicaliën in de EU moeten overeenkomstig de CLP-wetgeving geïdentificeerd worden om ervoor te zorgen dat de risico’s van blootstelling goed begrijpelijk zijn in heel Europa, omdat deze deel uitmaken van het dagelijkse leven. Volgens de regelgeving moet een CLP-label de volgende elementen bevatten: gevaarsymbolen, het relevante signaalwoord, gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen, de naam, het adres en telefoonnummer van de leverancier, de nominale hoeveelheid van een stof of mengsel in de verpakking en de productcodes. Daarnaast vermeldt het label ook hoe gezondheidsrisico’s te vermijden of welke maatregelen te nemen bij blootstelling. Succesvolle CLP-labeling De wizard voor CLP-labels, geïntegreerd in Brady’s Markware™-signalisatiesoftware, is een eenvoudige manier om conforme CLP-labels te maken in slechts enkele stappen. In combinatie met Markware™ biedt elke Minimark™, BBP™31-, BBP™33- en BBP™85- labelprinter, en de GlobalMark™ Color & Cut, de mogelijkheid om naar behoefte en ter plaatse CLP-labels te maken die voldoen aan de regelgeving. Het is nu tijd voor actie! U wilt meer weten over de printsystemen van Brady voor eenvoudige CLP-labeling? Download onze brochure met CLP/GHS-oplossingen via de link hieronder!