Het overslagbedrijf ZHD Stevedoring verwacht dit jaar zo´n 350.000 ton houtpellets over te slaan. Het is daarmee goed voor ongeveer de helft van de totale overslag van biomassa in de Rotterdamse haven. In 2012 hoopt ZHD verder te groeien in dit product. Realisatie is vooral afhankelijk van ´harde´ marktfactoren zoals vraag en aanbod naar het product en de concurrentieverhoudingen binnen Rotterdam, evenals met de Scheldehavens en Amsterdam. Commercieel directeur Leo Lokker van ZHD Stevedoring, met terminals in Dordrecht en Moerdijk, ziet twee structureel positieve factoren: `Contracten die via de net gestarte biomassabeurs APX-ENDEX (*) worden afgesloten, moeten fysiek via de Rotterdamse haven lopen. Sinds de zomer is Dordrecht daar officieel deel van. Daarnaast zal de totale markt groeien door de grotere verplichting tot bijstook, zoals recentelijk is vastgelegd in de ´Green Deal”. Op de korte termijn kan het bedrijf nog groeien door het opvoeren van de boord/boord overslag, zowel aan haar terminal als op de boeien door middel van zijn zelfvarende drijfkranen. Op de iets langere termijn is meer walruimte en overdekte opslag vereist. Hiervoor komt de nieuw te ontwikkelen 8 ha. uitbreiding van de Dordse terminal in aanmerking. Door een demping, waarover ZHD met het Havenbedrijf Rotterdam in gesprek is, zou de terminal met nog eens 10 ha. uitgebreid kunnen worden. Geschikte haven Dordrecht is een geschikte haven voor de overslag van biomassa. Dit gebeurt uiteindelijk in opdracht van en/of is bestemd voor de Nederlandse elektriciteitscentrales. De centrales liggen dichtbij, bijvoorbeeld in Geertruidenberg, maar ook voor toekomstige doorvoer richting Duitsland ligt Dordrecht centraal. De zeeschepen die gebruikt worden, zo’n 30-40.000 dwt., steken minder diep, tot circa 10 meter, door het geringe soortelijk gewicht van houtpellets. Er is voldoende ruimte voor de 175-200 meter lengte en 32 meter breedte van de zeeschepen en voor duwbakken en kustvaarders die de 20-25.000 ton pellets van het zeeschip verder transporteren. Capaciteit ZHD Stevedoring richt zich op ´niche-markten´ zoals die van recyclingproducten (bijvoorbeeld staalschroot) en biomassa, en ziet dit als een speerpunt. Naast het kranenpark in Moerdijk, beschikt ZHD in Dordrecht over onder meer twee grote walkranen van 50 ton, evenals over twee “zelfvarende” drijfkranen met een capaciteit van 16-25 ton. Deze zijn ook regelmatig in Rotterdam actief zijn. Begin 2012 komt er een zelfvarende drijvende kraan van 50 ton bij, waardoor de service en capaciteit van ZHD in het Rijnmond gebied vergroot wordt.