Trelleborg Sealing Solutions legt zich toe op het ontwikkelen van oplossingen die wrijving in afdichtingssystemen minimaliseren. Vooral Turcon® PTFE gebaseerde en Zurcon® polyurethaan afdichtingsmaterialen zijn zeer efficient in dynamische hydrauliek toepassingen. Innovatieve afdichtingen, zoals Turcon® Stepseal® 2K en Zurcon® U-Cup RU9, gebruiken gepatendeerde technologiën met tribologische voordelen. Wereldwijd kan triljoenen dollars worden bespaard door de kosten, als gevolg van de ongewenste effecten van wrijving, te verlagen. Wrijving hangt af van de karakteristieken van oppervlakken – hoe vlak, rond of ruw ze zijn. Wrijving is ook afhankelijk van het medium waarin de oppervlakken zich bevinden, of het nat of droog is, of welke deeltjes er in het medium aanwezig zijn. Schattingen laten zien dat tussen twee en vier procent van het bruto binnenlands product (BBP) van een geïndustrialiseerd land verloren gaat door wrijving en de slijtage van mechanische onderdelen. In veel grote industriën, zoals de voedingsmiddelen en automotive industrie, heeft men te maken met slijtage, scheuren en wrijvings problemen. Wrijving is één van de hoofdredenen waarom dingen slechts voor een beperkte tijd werken. Het is voor bedrijven een extra kostenpost om lage-wrijving-coatings op oppervlakken aan te brengen, maar deze extra kosten zullen zeker leiden tot lange termijn voordelen. Bedrijven zijn vaak niet goed op de hoogte van de grote kostenposten die enkel en alleen door wrijving kunnen onstaan. Maar als blijkt dat ze voor een langere periode hoogwaardigere kwaliteit kunnen produceren, realiseren ze zich dat de kosten van de coatings en betere oppervlakken in geen verhouding stonden tot de verdiensten. Trelleborg Sealing Solutions heeft de Flexcoat™ serie ontwikkeld, welke optimale wrijvings karakteristieken bezit, waardoor de prestatie van elastomeer afdichtingen, in het bijzonder in geautomatiseerde assemblage, is verbeterd.