In een workshop zullen de resultaten van de ad-hoc werkgroep Hygiënische Bekabeling worden gepresenteerd. Een aantal sprekers van de werkgroep en uit de praktijk schetsen de wettelijke uitgangspunten en bestaande problemen en mogelijke oplossingen om tot hygiënische bekabeling te komen. Daaronder valt een nieuw kabeldraagsysteem dat door de werkgroep is ontwikkeld en waarvan in video’s te zien zal zijn dat het bijdraagt aan eenvoudiger leggen en beter reinigen van bekabeling. Datum: 25 oktober 2017 Locatie: Huis van de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare Programma: 13:00 Inloop — stands 13:15 Opening —Michael Evers (secr. werkgroep) 13:20 Visie Vlaamse (en Nederlandse) overheid en handhaving — NVWA 13:30 Risicoanalyse & zonering — Wouter Burggraaf (vz. werkgroep) 14:00 Schoonmaakproblemen — Joost Buysschaert (Epacco) 14:15 Ontwikkeling kabeldraagsystemen — Michael Evers (secr. werkgroep) 14:45 Beoordeling nieuwe systeem — René Bakker (Hago) 15:00 Pauze — stands 15:30 EHEDG scope in projecten — Frank Moerman (EHEDG België) 15:45 Kabelkeuze — Paul Helsen (LAPP Benelux) 16:00 Veldbekabeling: ontwerp & uitvoering — spreker volgt 16:15 Machinebekabeling: beschermslang — Jerry Matena (Anamet Europe) 16:30 Koppelbehuizingen & Draadloos — Willy Serneels (Phoenix Contact) 16:45 Pauze — stands 17:15 De weg naar nieuwe ontwikkelingen — spreker volgt 17:30 Vragenronde 18:00 Netwerkborrel 19:00 Einde Deelnamekosten bedragen Euro 195,= ex. btw, inclusief handout en verzorging tijdens het programma.