Daar wordt op 7-8 december 2009 over vergaderd door de Europese commissie in Brussel. Vooralsnog wordt de EN 954-1 op 29 december 2009 ingetrokken, tenzij op bovenstaande datum anders wordt beslist. Er is een lobby gaande om de overgangstermijn te verlengen, omdat sommige leveranciers van veiligheidscomponenten de faalkansgegevens nog niet allemaal beschikbaar hebben. Om die reden vinden machinebouwers de overgangstermijn van drie jaar te kort. Veelal is het ook een smoes omdat men te laat begonnen is met het zich verdiepen in de twee nieuwe normen. Harry Krosse heeft, namens D&F, een kort artikel geschreven met onder andere: Welke overwegingen zijn er om niet te verlengen? Advies: start nu! Om duidelijkheid te hebben over de verlenging van de EN 954-1 kunt u het artikel downloaden op de website van D&F. Tevens biedt D&F een training Veiligheidsbesturingen volgens SIL en PL aan. Deze vindt plaats op 8 december aanstaande.