Werken met gevaarlijke stoffen vraagt om goede en actuele informatie. Wat zijn de gevaren van een stof? Welke PBM’s zijn nodig en welke maatregelen moet u nemen bij morsen van de stof. Werkplekinstructiekaarten voor Chemische Agentia is een tweedelig boekwerk met een 1000-tal handige en overzichtelijke WIK-kaarten met de meest cruciale informatie. Op één A4 wordt duidelijk en met pictogrammen uitgelegd wat de gevaren van de stof zijn en waar een medewerker op moet letten. Deel 1 bevat de stoffen A-H en deel 2 I-Z. Beide boekdelen bevatten een drievoudige index (alfabetisch op naam en synoniem, op UN-nummer en op CAS-nummer) en een uitgebreide handleiding met uitleg over alle elementen op de kaart. Vanaf nu ook met DNELS/DMELS en PNEC’s! Op iedere kaart staat o.a.: • De gevaren van de stof • Persoonlijke bescherming • Eerste hulpmaatregelen • Milieugevaar • Brandgevaar / brandbestrijdingsmaatregelen • Maatregelen lek en opruiming • Arbeidsgrenswaarde • Gezondheidsrisico en symptomen • Transportinformatie (ADR) De voordelen: - Meer dan 1000 kaarten full colour - Gevalideerde informatie per product samengevat op één dubbelzijdige pagina - Duidelijke pictogrammen en verwoording voor gevaren en maatregelen - Voorzien van nieuwe CLP-wetgeving - Bijkomende transport data - Overzichtelijke index met bijna 4000 zoeknamen - Iedere kaart voorzien van QR-code voor extra informatie Werkplekinstructiekaarten voor chemische agentia is verkrijgbaar als - online - boek (twee delen) - boek + online Voor meer informatie en een voorbeeld van een werkplekinstructiekaart kunt u kijken op de website van Uitgeverij Kerckebosch onder het kopje Arbo & Veiligheid / Gevaarlijke stoffen.