De roep om een economie waar grondstoffen opnieuw gebruikt worden en restafval een van de belangrijkste grondstoffen is, wordt steeds luider. Circulaire economie is hot. De Nederlandse overheid streeft er zelfs naar om onze economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. De haalbaarheid daarvan zal zich gaandeweg moeten bewijzen, maar in een tijd waar de wereldbevolking sneller groeit dan de hoeveelheid beschikbare grondstoffen kan het geen kwaad om duurzaamheid en circulair denken te omarmen. Dat is meteen ook de bedrijfsfilosofie die ik nastreef: als onderdeel van de industriële sector moet je als organisatie verantwoordelijkheid nemen door verduurzaming onderdeel te maken van de werkvoering en de productie. Wist je dat er als bedrijf veel meer winst te behalen valt door business as usual te combineren met een duurzaam randje? Dat wanneer je recyclen vervangt door upcyclen een product zijn oorspronkelijke toepassing behoudt en de kwaliteit zelfs verbetert? Je bent als ondernemer een dief van je eigen portemonnee als je de kans laat varen om vanuit het circulaire gedachtegoed een businesscase te ontwikkelen, alleen omdat je moe wordt van alle rollende ogen en discussies over het klimaat. Laten we als industrie een gezamenlijke vuist maken voor waardebehoud en voorkomen dat onze pareltjes vroegtijdig worden omgesmolten tot weer een nieuwe machine, installatie of industriële onderdelen. Okay, eerlijk is eerlijk: je krijgt wel te maken met aanloopkosten en ook moeten de mouwen opgestroopt worden om de bedrijfsvoering geschikt te maken voor een circulaire benadering. Maar dat is absoluut de moeite waard. Bij Van Beek geven we onze maatwerk-machines namelijk al langer een tweede, derde en zelfs vierde leven. We hebben daarmee onze ecologische voetafdruk inmiddels aanzienlijk verlaagd, kosten bespaard en veel nieuwe businesscases ontwikkeld. Een droomscenario waar je geen nee tegen zegt, toch?

Geschreven door