Weighing & Inspection wordt huisleverancier met Cassel metaaldetectoren bij grootste fabrikant ter wereld van shredders voor textiel en plastic folie. Na een grondige voorstudie, door de fabrikant, van de industriële metaaldetectorenmarkt is uiteindelijk Weighing & Inspection met Cassel als beste naar voor gekomen, ter vervanging van de voormalige metaaldetectorleverancier. De hoge afwerkingsgraad en uitstekend detectieniveau in combinatie met een hoge flexibiliteit waren doorslaggevend voor de klant. Dit heeft geleid tot een klantspecifieke detector die wereldwijd zal ingezet worden op de shredders. De probleemstelling was dat de metaaldetector 100 % moest gebouwd worden conform de beschikbare inbouwmaten. In de praktijk betekent dit dat de units volledig aangepast moesten worden ten opzichte van de standaardmaten. Bovendien zijn de machines zeer compact gebouwd en zijn vele potentiële storingsbronnen in de onmiddellijke nabijheid van de metaaldetector aanwezig waardoor de filters en de detectiefrequentie eveneens dienden aangepast te worden. Na het succesvol inzetten van een eerste machine zijn ondertussen in totaal reeds 7 units geleverd en deels in bedrijf gesteld.