De toepassing van Vortex Koeling in ATEX-omgevingen roept nog wel eens vragen op, vandaar deze aanvulling op de bestaande documentatie. Bepalend voor de wijze waarop een Vortex Koeler in ATEX omgevingen kan worden ingezet zijn de richtlijnen; “ATEX” 94/9/CE, “Machines” 98/37/CE en “Electromagnetic Compatibility” 89/336/CE. De ATEX richtlijnen geven onder meer aan op welke wijze een explosie kan ontstaan (door een optimale combinatie van brandbare stof, zuurstof en ontstekingsbron) en hoe een explosie kan worden voorkomen. De brandbare stoffen worden hierbij opgedeeld in vaste stoffen (zones 20 – 21 - 22) en gassen (zones 0 – 1 - 2). Door minstens één van de voorwaarden voor het ontstaan van een explosie weg te nemen, voorkómt men deze – altijd béter dan genezen! Ontstekingsbronnen zijn bijvoorbeeld: statische ontladingen, hete/ gloeiende oppervlakken, elektrische en mechanische vonkvorming. Een “kale” Vortex Koeler heeft géén bewegende onderdelen die vonken kunnen genereren, noch elektrische componenten en valt hiermee buiten de genoemde richtlijnen Machines en Electromagnetic Compatibility. De elektrische en elektronische apparatuur binnenin een behuizing/ schakelkast is vaak beschermd volgens IP20 – ongeschikt voor vrije opstelling in een gezoneerde omgeving. Doordat de koude luchtstroom van de Vortex Koeler een behuizing in overdruk houdt, blijven stofdeeltjes en gassen buiten. Hiermee realiseert u dus feitelijk een veilige omgeving naar ATEX begrippen.