Dat de massale uitstoot van kleine deeltjes een grote impact kan hebben op de gezondheid en de omgeving kunnen we binnenkort weer ervaren tijdens de jaarwisseling. Als heel Nederland tegelijk voor tientallen miljoenen aan vuurwerk gaat afsteken, ontstaan zoveel condensatiekernen, dat er spontaan dichte mist kan ontstaan. Over de luchtverontreiniging door verbrandingsproducten in deze nachtelijke uren nog maar te zwijgen. Op geen moment in het jaar is de lucht zo vies als tijdens Oud en Nieuw. Ik ga me hier niet mengen in de vuurwerkdiscussie rond de gevaren en overlast, maar vreemd is het wel dat in een land met zulke strenge milieunormen ineens alles mag. Je zal maar astmapatiënt zijn. Ik herinner me een oudejaarsavond jaren geleden, waar het al vóór het vuurwerk de lucht inging mistig was. Zodra het knallen begon ontwikkelde zich in luttele minuten zo’n dichte deken dat je werkelijk geen hand voor ogen meer kon zien. Deze extreme mist, die gepaard ging met een vieze zwavelstank en prikkelende ogen, duurde uren. Ondertussen werd er gewoon vuurwerk afgestoken. Van het lichtspektakel was niets meer te zien, alleen de knallen bleven over. Auto’s passeerden ons huis stapvoets, waarbij passagiers voor de auto uitliepen, omdat het anders onverantwoord was. Alsof je met je ogen dicht autoreed. Ik wil er maar mee zeggen: wat deeltjes al niet kunnen doen als ze zomaar massaal de lucht in gaan. Het is maar goed dat schone lucht nu een recht is geworden en de was in gebieden met veel industrie niet meer zwart wordt als je hem buiten hangt. De lucht in Nederland is tegenwoordig veel schoner dan tientallen jaren geleden. Vuurwerk is dan wel gewoon toegestaan, maar als het om bedrijven gaat, mag u op jaarbasis nog geen fractie uitstoten van wat wij burgers de lucht in mogen schieten tijdens onze jaarwisseling. Sterker nog, u moet – zoals in Europees verband is besloten – aan steeds strengere emissie-eisen voldoen. In 20 jaar is de emissienorm gaandeweg gedaald van 50 mg/m³ naar 5 mg/m³, zegt Yves Willems van Optyl op pagina 12 van dit nummer. Dit vereist een continue investering in steeds betere filterinstallaties. Eenmaal operationeel is het aan u als producent om te aan te tonen dat uw luchtzuiveringsinstallatie daadwerkelijk aan de gestelde grenswaarden voldoet. Immers, volgens het huidige risicodenken moet de vervuiler de bewijslast overleggen dat er schoon en netjes geproduceerd wordt. Met alleen een installatie plaatsen bent u er dus niet. Hoe weet u zeker dat uw filterinstallaties doen wat ze moeten doen? Niet te weinig, maar ook niet te veel? We gaan er in het genoemde artikel uitvoerig op in. Feit is dat de bepaling van de waarden steeds ingewikkelder wordt, doordat grenzen zo laag zijn komen te liggen. Dat stelt ook extra eisen aan het borgen van de stofmeters. U kunt dit laten doen, maar er bestaat ook een hightech doe-het-zelf oplossing voor. Weet wat u uitstoot en of dit onder de grenswaarde zit. Zo gaat u schoon het nieuwe jaar in. ●