Op 17 november j.l. hield de Machevo & Bulk Vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Armando Turba stipte de hoogtepunt van het afgelopen jaar even aan. Natuurlijk de beurs jl oktober, maar daarover later meer. De nieuwe Machevo-site gaat volgend jaar maart live. Er werd op verzoek van mensen uit de zaal een nieuwe werkgroep geformeerd om te kijken naar een kleine beurs in de oneven jaren. Aan de hand van een presentatie van beursmanager Marc Klumper van VNU Exhibitions keek de Vereniging terug op een succesvolle Industrial Processing. Na de crisis lijkt het een en ander weer in rustigere vaarwater te zijn gekomen. Hoewel zowel het aantal exposanten als de totale oppervlakte iets was gedaald, zien allen voldoende lichtpunten om over twee jaar uit dit dal te klimmen. Nieuwe segmenten als laboratoriumtechnieken, membranen, dienstverlening en onderhoudmoeten samen met een landelijke bekendheid van de Proces Innovatie Prijs (PIP) over twee jaar een beter beurs genereren. Bart van Schaik, Operations Director bij Arla Foods, een verzelfstandigd onderdeel van Friesland Campina, hield een presentatie over de penetratie van dit bedrijf in de zuivelmarkt met hun thema ’Dichter bij de natuur’. Duurzaamheid speelt door het hele bedrijf, liet Van Schaik zien. Daarna lichtte hij, uit hoofde van zijn deelname aan de jury van PIP 2010 nog het beslissingsproces rond om de prijs toe. Ben Tiggelaar, bekend van boeken als Dromen durven doen en seminars onde r titel ‘MBA in een dag’ schudde de zaal even op voor dat de deelnemers aan tafel konden. Alles draait omd e vraag ‘Waarom is het vaak zo moeilijk om te zorgen dat we ook echt implementeren wat we op papier hebben gezet? Hoe kunnen we eindelijk eens gaan DOEN wat we ons al lange tijd hebben voorgenomen...?’ Uitdagingen liggen er voor iedereen maar toch lopen we te vaak achter de kudde aan. Verrassing 1 die Tiggelaar in petto had: Kleine acties zijn belangrijker dan grote beslissingen. Verrassing 2: Het grootste deel van ons gedrag komt tot stand zonder dat we er erg in hebben. Tiggelaar illustreerde dit met een kleurtest. En toonde hier mee aan dat bewust gepland gedrag nog geen vijf procent van ons denken behelst. Onbewust automatisch gedrag daarentegen beheerst ons voor meer dan 95 procent. Verrassing 3: Pijn en plezier staan in een vreemde verhouding tot elkaar. Iets wat ons niet lekker, zit gaan we vermijden. Overbodig te zeggen dat iedereen sterke en zwakke kanten heeft en dat de een meer volgers krijgt dan een ander. Basis moet zijn dat je bij een verandering een divers team samenstelt , waarbij een alle anderen op sleeptouw neemt. Maar juist die met de grote mond blijken niet geschikt voor de trekkersrol. Tiggelaar sloot af met een tip om dingen te versimpelen met eenvoudige actielijstjes. Meer informatie vindt u op de website van Ben Tiggelaar, zie externe link.