De Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM) lanceert het VOM-netwerk. Bedrijven en organisaties die niet direct bij oppervlaktetechnieken betrokken zijn, maar er wel mee te maken hebben, kunnen zich aansluiten bij dit netwerk. Daarmee wordt men op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de mogelijkheden, wetgeving en technieken van oppervlaktebehandelingen. Een en ander kan van grote toegevoegde waarde zijn bij de keuze van een coating en bij de keuze van het uitgangsmateriaal dat als substraat gebruikt wordt. Zo kan een afweging gemaakt worden tussen esthetiek, vormgeving, kosten en duurzaamheid. Leden van het VOM-netwerk profiteren van de kennis van veel bedrijven, via het (hardcopy) magazine Oppervlaktetechnieken, een digitale nieuwsbrief en persoonlijke contacten op themamiddagen. Daarnaast kan men de helpdesk van de VOM raadplegen voor specifieke vragen. Deelname aan het VOM-netwerk kost slechts €185 per jaar. Als men zich nu inschrijft (via www.vom.nl) ontvangt men hét Vademecum van de oppervlaktetechniek tegen een sterk gereduceerde prijs en een leuke verrassing. Er is veel kennis benodigd over oppervlaktetechniek en vanwege de verspreiding over vele disciplines is het niet altijd even gemakkelijk deze kennis in huis te halen. Hiertoe moeten diverse bedrijven benaderd worden en kunnen verschillende oplossingen niet goed met elkaar vergeleken worden. Het VOM-netwerk maakt dit een stuk eenvoudiger; kennis wordt bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt voor de indirecte gebruiker of opdrachtgever. Te denken valt aan gemeentelijke overheden of architecten; zij oefenen grote invloed uit op de keuze van de toe te passen oppervlaktetechniek, maar missen soms de achterliggende kennis waarom het ene systeem in een gegeven situatie beter is dan het andere. Bovendien spelen veranderende wetgeving, normen die aangepast worden en kwaliteitssystemen een rol. Het VOM-netwerk brengt alle aspecten bij elkaar en verspreid deze informatie op een overzichtelijke manier. Leden van de VOM zijn bedrijven die direct met de oppervlaktetechniek te maken hebben, hetzij als uitvoerder, hetzij als toeleverancier. Het doel van de VOM is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisdeling in de keten. Daarmee streeft zij naar een goede vertegenwoordiging van de oppervlaktebehandelende industrie in belangenplatforms en organisaties die zich bezig houden met kwaliteit en normen.