PreZero Energy Roosendaal zet in haar afvalenergiecentrale (AEC) niet recyclebare afvalstromen om in duurzame energie. Naast energie zorgt het verbrandingsproces ook voor een reststroom van bodemassen, de zogenaamde ‘slakken’, deze staan bekend om de abrasieve en corrosieve eigenschappen. Bij PreZero betreft het een continue afvoer van twee nat-ontslakkers met een totale capaciteit van 25 t/u, nat bodemas-materiaal van 90 °C met daarbij grove zware delen. Voor verdere opslag en behandeling moet deze stroom over een lengte van 36 meter naar buiten worden getransporteerd. Het aftransport van deze veeleisende materiaalstroom gaat Joest verzorgen met een massa gecompenseerde resonantie schudgoot. Een slim heavy duty systeem met relatief een kleine aandrijving en minimale dynamische restkrachten. Door Joest wereldwijd bij veel AEC’s ingezet. De schudgoot voor PreZero (1,4 x 36 meter) wordt opgebouwd uit een volledig hardstalen trog met aan het eind een ‘Grizzly’-sectie voor afscheiding van grove delen. Het geheel is dynamisch overkapt en staat met meerdere modulaire massa-veer secties op een ondersteuningsconstructie. Een slaglengteregeling zorgt hierbij voor een continue optimale afstelling van het systeem over de totale 36 meter. Joest zal het geheel midden 2023 gaan leveren inclusief montage, inbedrijfname en een meerjarig onderhoudscontract. PreZero en Joest starten hiermee een langdurige samenwerking.

Geschreven door
schudgoot